PASTORALA PASCALĂ A PREAFERICITULUI ONUFRIE, MITROPOLITUL KIEVULUI ȘI ÎNTREGII UCRAINE ARHIEREILOR, PREOȚILOR, MONAHILOR ȘI TUTUROR FIILOR CREDINCIOȘI AI BISERICII ORTODOXE UCRAINENE

Hristos a Înviat!

Scumpi și iubiți întru Domnul preacucernici părinți, preacuvioși viețuitori și viețuitoare din sfintele noastre mănăstiri, evlavioși și iubitori de Dumnezeu frați și surori!

Vă felicit din inimă pe Voi pe toți cu Sărbătoarea sărbătorilor și al praznicelor Praznic – cu sărbătoarea Luminatei Învieri a lui Hristos!

Sărbătoarea Învierii  este ziua cea mai luminată și plină de bucurie pentru fiecare om, pentru că prin preaslăvita Înviere a Sa Domnul „a distrus stăpânirea morții” (Sf. Ioan Gură de Aur) și a pus pentru toți oamenii „începătura altei vieți veșnice” (Canonul Învierii, cântarea a 7-a).

Lumina din Mormântul Domnului luminează peste veacuri și va lumina până la sfârșitul vieții pe pământ. Ea strălucește pentru fiecare, cine trăiește pe pământ. Însă această lumină Dumnezeiască necreată poate să o primească întru sine doar omul credincios, care crede în aceea, că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, care crede, că Hristos Dumnezeu și Omul, Mântuitorul lumii, de voie a pătimit pentru păcatele noastre pe Cruce și a înviat din morți.

Lumina Dumnezeiască și bucuria plină de har, ce le iradiază pentru noi, păcătoșii, Învierea lui Hristos poate să le perceapă în sine doar omul, care crede în viața veșnică, în învierea cea de obște și în dreapta Judecată a lui Dumnezeu.

Dacă vrem să simțim pe deplin bucuria pascală, trebuie ca noi, prin îndeplinirea poruncilor Evanghelice și prin atitudine bună și respectuoasă față de aproapele, mereu să ne întărim în noi credința. Noi trebuie să creștem spiritual din putere în putere, pentru ca prin credință să-L cunoaștem perfect pe Dumnezeu Cel Veșnic, cu smerenie să plecăm genunchiul inimii noastre înaintea Fiului lui Dumnezeu, Cel înviat din morți. Cu profundă evlavie trebuie să așteptăm învierea tuturor oamenilor, Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu și viața veșnică în Lăcașurile Cerurilor. Cu cât mai mare va fi credința și evlavia noastră înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai mult ne vom îndulci de lumina Dumnezeiască, de bucuria harică și de pace, pe care ni le-a dăruit Hristos Mântuitorul prin venirea Sa în lume și prin preaslăvita învierea Sa din morți.

Credința îl face pe om în mod excepțional părtaș luminii lui Dumnezeu, bucuriei, păcii cordiale pe pământ și doar ea este garanția vieții fericite în cer. Să reținem, dragi frați și surori, că credința noastră trebuie să fie dreaptă, adevărată, adică ortodoxă, și ea trebuie dovedită prin faptele noastre bune. În Sfânta Scriptură sfântul Apostol Iacov zice: „căci precum trupul fără de suflet mort este, astfel și credința fără de fapte, moartă este” (Iac. 2; 26).

Din istorie cunoaștem, că în diferite timpuri este dificil să trăiești după credință. Diavolul nu vrea, ca omul să trăiască după legile Dumnezeiești, esența cărora se cuprinde în două porunci: să-L iubești pe Domnul tău și în Dumnezeu să-l iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți (Lc. 10; 27). El știe,că anume aceste legi sfinte și veșnice îi aduc omului pace și fericire în adevăratul și deplinul înțeles al cuvântului.

Vrăjmașul mântuirii omului, diavolul, a inventat alte legi, conform cărora, omul trebuie să ia de la viață pentru sine totul ce se poate și dacă cineva te împiedică, atunci el trebuie să fie disprețuit și nimicit. Diavolul îi îndeamnă pe oameni să caute și să-și creeze raiul pe pământ. Dar aceasta este o iluzie. Oamenii păcătoși n-o să poată niciodată făuri raiul pe pământ. Raiul este în Cer, în lumea spirituală, unde petrec sfinții Îngeri, unde viețuiesc cei ce au bine-plăcut lui Dumnezeu și unde se vor strămuta după moarte aceia, care vor fi vrednici de acesta.

Dragi părinți, frați și surori, la aceasta, propriu zis, ar trebui să ne gândim cât mai des, ca să nu ajungem în capcana diavolului, care în timpul de astăzi cu mare îndrăzneală e pornit năprasnic asupra noastră. Astăzi, din cauza răutății sale, el seamănă frică de diferite boli și catastrofe, inspiră neîncredere, ridică „pe frate asupra fratelui”, „popor asupra altui popor” (Mt. 10;21, 24;7), îi desparte pe oameni, făcând schisme, înspăimântă cu nesiguranța în viitor. Duhul decăzut știe, că istoria omenirii se apropie de sfârșitul său, observă că oamenii prin păcatele lor apropie sfârșitul lumii, își amintește că el pe veci va fi legat și aruncat în iezerul de foc (Apoc. 19; 20), unde va fi „plânsul și scrâșnitul dinților”, de aceea se silește, să ispitească cât se poate de mulți oameni și să-i facă victime ale sale. Adevăr trist și regretabil.

Fie dar ca toate acestea să nu ne înspăimânte și nici să nu ne întristeze. Astăzi noi ne bucurăm de Paște și-I aducem smerită mulțumire Domnului pentru că El, prin Luminata Sa Înviere, ne-a dăruit la toți cei ce dorim posibilitatea să fim părtași Împărăției Sale, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci (Canonul Învierii, cântarea a 8-a).

Astăzi noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceea, că ne-a dat rațiune să-L cunoaștem pe El, ne-a dat inimă să credem în El, ne-a dat suflet să-L iubim pe El și prin credință să ne facem părtași acelei lumini și bucurii, ce strălucesc din Mormântul dătător de Viață. Anume bucuria și lumina Paștelui lui Hristos îi dau omului putere și inspirație să trăiască cu vrednicie înalta sa chemare creștinească pe pământ.

Vreau încă odată să vă felicit din tot sufletul pe Voi pe toți, scumpilor și iubiților, cu Sărbătorile Paștilor. Vă doresc Vouă multe și bogate mile de la Domnul Cel Înviat: sănătate deplină, putere și creștere spirituală, pentru ca aici, pe pământ, inimile noastre credincioase să se umple de bucuria și lumina Dumnezeiască în Hristos Iisus. Pentru ca acum, pe pământ, și în viitor în cer, noi împreună cu toată plinătatea Uneia Sfinte Sobornicești și Apostolice Biserici Ortodoxe cu bucurie să cântăm: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le”.

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin” (2 Cor. 13; 13).

Smeritul  +Meletie, mitropolitul Cernăuților și al Bucovinei, arhiereul ortodox al nordului Bucovinei, nordului Basarabiei și al ținutului Herța

De Dumnezeu păzit orașul de catedră Cernăuți

Paștile lui Hristos din anul Mântuirii 2020

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s