Alina Maeruța a ocupat locul doi la concursul național „Instituțiile de învățământ extrașcolar: activitate la distanță”

În Ucraina, odată cu introducerea re gimului de carantină, mai multe ins tituții din țară, inclusiv cele de în vă ță mânt, au trecut la regimul de acti vitate la distanță. În acest scop, la inițiativa Asociației internaționale a învățămân tului extrașcolar și Catedrei de învăță mânt extrașcolar de la Universitatea Pe dagogică Națională „Myhailo Drago manov” din Kiev, a fost inițiat proiectul „Instituțiile de învățământ extrașcolar: activitate la distanță”. Scopul proiectului constă în organi zarea procesului de educație la distanță în instituțiile de învățământ extrașcolar.

Aceas ta este o inovație, deoarece instruirea online a elevilor creează diverse impedimente și complică activitatea coordonatorilor cercurilor coregrafice, vocale și corale. Cu toate acestea, întregul colectiv al Casei de creație a copiilor din Noua Suliță a participat activ la acest proiect. Titulara acestei instituții, Alina Maeruța, a prezen tat cu succes abilitățile profesio nale, meto dele și tehnicile pedagogice necesare pentru a facilita învăţământul la distanţă. Ali na Maeruța a reușit să se claseze pe lo cul al doilea la concurs, la categoria „educația estetico-artistică”.

Felicitări!

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s