Medicina în Comunităţi

Reformarea medicinii a început în anul 2014, odată cu elaborarea Strategiei naţionale de reformare a sistemului de ocrotire a sănătăţii în Ucraina. Însă, primele schimbări au fost simţite în 2018, după semnarea legii respective de către Preşedinte şi aprobarea de către Guvern a actelor necesare ce reies din ea. Aşa a început trecerea verigii primare a sistemului de ocrotire a sănătăţii la condiţiile de piaţă, campania largă de semnare a declaraţiilor cu medicii. Dar, iată, reformarea celei de-a doua verigi, care urma să înceapă în aprilie anul curent, se confruntă cu unele obstacole. În cadrul proiectului special „Sănătatea noastră” vom încerca să clarificăm, care schimbări sunt simţite în comunităţi şi cum este apreciată reforma de înşişi lucrătorii medicali.

Reformarea medicinii a început în anul 2014, odată cu elaborarea Strategiei naţionale de reformare a sistemului de ocrotire a sănătăţii în Ucraina. Însă, primele schimbări au fost simţite în 2018, după semnarea legii respective de către Preşedinte şi aprobarea de către Guvern a actelor necesare ce reies din ea. Aşa a început trecerea verigii primare a sistemului de ocrotire a sănătăţii la condiţiile de piaţă, campania largă de semnare a declaraţiilor cu medicii. Dar, iată, reformarea celei de-a doua verigi, care urma să înceapă în aprilie anul curent, se confruntă cu unele obstacole. În cadrul proiectului special „Sănătatea noastră” vom încerca să clarificăm, care schimbări sunt simţite în comunităţi şi cum este apreciată reforma de înşişi lucrătorii medicali.

 În prima etapă a reformei fiecare îşi avea sarcina sa: medicii de familie, pediatrii şi terapeuţii au semnat declaraţii cu pacienţii, au însuşit noile sisteme electronice şi urmăresc în continuare cum se schimbă regulile. Statul şi comunităţile, la rândul lor, au alocat bani pentru construcţia noilor ambulatorii şi punctelor de felceri şi moaşe, pentru procurarea autospecialelor. Iar pacienţii şi-am ales medicii de familie.

 –Este vorba, în primul rând, de organizarea asistenţei medicale primare. Suntem în al doilea an al acestei reforme, însă, din păcate, nu toate comunităţile teritorial unite şi-au asumat îndatorirea de a organiza acordarea asistenţei medicale primare, accentuează adjunctul şefului ARS Cernăuţi, Natalia Gusak.

 În schimb, aceste împuterniciri în unele comunităţi teritorial unite au fost puse în seama centrelor raionale de acordare a asistenţei medico-sanitare primare. În cele din urmă, suferă şi medicii, şi pacienţii.

 –Însă sunt şi comunităţi teritorial unite care au format persoanele lor juridice pentru acordarea asistenţei medico-sanitare primare şi acestea au trecut la relaţii directe cu Serviciul Naţional al Sănătăţii din Ucraina. Astfel a apărut situaţia când în cadrul reformei finanţarea se face după numărul persoanelor, iar ajutorul medical primar este la un nivel înalt, a subliniat Natalia Gusak.

 Cei care s-au inclus imediat în realizarea reformei, s-au pomenit într-o situaţie avantajoasă. În momentul de faţă sunt comunităţi teritorial unite, unde la ambulatoriile lor sunt deserviţi pacienţi din alte comunităţi. În rezultat, o astfel de comunitate este în câştig, deoarece în bugetele lor sunt încasate impozite de la persoanele fizice – în cazul dat de la lucrătorii medicali.

Reforma medicală la sate are două componente: prima – schimbarea finanţării prin Serviciul Naţional al Sănătăţii din Ucraina şi pachetul garantat de acordare a asistenţei medicale primare, a doua – medicina rurală. Comunităţile teritorial unite au primit subvenţii mari pentru construcţia noilor ambulatorii, repararea încăperilor, cumpărarea aparatajului medical necesar, precum şi a automobilelor. Instituţiile sanitare şi lucrătorii medicali sau pomenit în condiţiile de piaţă, având două variante – să se restructureze sau să creadă miturilor şi să ocupe o poziţie de aşteptare.

Dar ce arată practica? La faţa locului se vede bine care sunt schimbările. Am vizitat mai multe comunităţi din regiune, văzând în ce condiţii lucrează medicii şi ce schimbări a adus reforma.

Comunitatea Teritorial Unită Vijniţa este una dintre cele mai mari în regiunea Cernăuţi. Aici funcţionează 4 ambulatorii de practică generală şi medicină de familie şi 6 puncte de felceri şi moaşe. N-a fost redusă nici o instituţie sanitară. –Reforma se desfăşoară în direcţie justă şi de faptul câte declaraţii am încheiat cu pacienţii depinde finanţarea din partea Serviciului Naţional al Sănătăţii din Ucraina. În această perioadă am construit un ambulatoriu nou în satul Milievo, au fost efectuate reparaţii capitale la ambulatoriul din Ispas pe mijloacele băneşti din bugetul local, precum şi la punctul de felceri şi moaşe din Ciornoguzy şi a fost creat ambulatoriul de practică generală şi medicină de familie, a declarat medicul-şef al Centrului de asistenţă medico-sanitară primară din Vijniţa, Dmytro Palamariuk.

Ţinând cont de particularităţile zonei muntoase, au fost cumpărate patru automobile pentru asemenea condiţii. Instituţiile sanitare au fost echipate cu toate cele necesare, în acest scop fiind folosite 1,5 milioane grivne, a precizat primarul Comunităţii Teritorial Unite Vijniţa, Oleksii Cepil. Iar toamna aceasta va fi încheiată construcţia ambulatoriului la Vijniţa. Comunitatea Teritorial Unită Rukşin, raionul Hotin, este una dintre cele mai mici în regiune şi are un buget destul de modest. Însă aceasta n-a constituit un obstacol în calea reformei medicale. –Chiar de la bun început am analizat starea medicinii şi am ajuns la concluzia că ea se află în condiţii deplorabile. În nici una din instituţiile sanitare din cele şase sate ale comunităţii nu au fost efectuate reparaţii ani la rând. În primul an de activitate al Comunităţii Teritorial Unite au fost reparate ambulatoriile la Rukşin şi Raşkiv, iar în 2019 am încheiat reparaţiile la toate punctele de felceri şi moaşe, a relevat primarul comunităţii respective, Oleg Gorbatiuk.

Ambulatoriul din Rukşin era într-o stare avariată, lucrările de reparaţie s-au desfăşurat pe parcursul a doi ani şi acum el este de nerecunoscut. –În acest scop au fost folosite mijloacele băneşti din fondul pentru dezvoltarea comunităţii, precum şi o parte din bugetul local pentru amenajări. De asemenea, ne-au ajutat antreprenorii, care pe contul lor au cumpărat materiale de construcţie, a mai spus Oleg Gorbatiuk. Dar iată situaţia în Comunitatea Teritorial Unită Novodnistrovsk şi până în prezent rămâne incertă din cauza divergențelor politice. Din această cauză suferă locuitorii satului Lomacinţi. –Din păcate, s-a creat situaţia când nu putem începe reformele din cauza manipulaţiilor politice, aşa cum se procedează în alte comunităţi, unde sunt construite ambulatorii moderne, dotate cu aparataj performant, asigurate cu transport sanitar. Se pierde timpul, iar oamenilor de la sate nu li se acordă asistenţa medicală cuvenită, a relatat medicul-şef al Centrului de asistenţă medico-sanitară din oraşul Novodnistrovsk, Tetiana Şceastliva. Pentru lucrătorii medicali au fost mai complicate trecerea la sistemul computerizat, convingerea oamenilor de a semna declaraţiile. Or, de numărul de declaraţiilor depinde salariul medicului de familie.

În Comunitatea Teritorial Unită Vijniţa 95 las sută dintre locuitori şi-au ales medicii de familie. – Ne ajung mijloacele băneşti pe care le primim astăzi de la Serviciul Naţional al Sănătăţii din Ucraina. Am mărit salariul medicilor, căci ei, într-adevăr, îndeplinesc un volum mare de lucru, a accentuat Dmytro Palamariuk, medic-şef al Centrului de asistenţă medico-sanitară primară din Vijniţa. Aplicarea tehnicii electronice a dat efectul dorit. Salută trecerea la sistemul electronic şi medicii din veriga a doua. –Dacă va fi aplicat în volum deplin sistemul informativ medical, adică fiecare instituţie sanitară va avea contract cu firma care prestează asemenea servicii, va fi o ordine anumită, consideră directorul ad-interim al Spitalului raional central Herţa, Eduard Kaluţki. Evidenţa electronică îi permite medicului de la orice instituţie sanitară să ia cunoştinţă cu istoria medicală deplină a pacientului, să se orienteze cât mai repede în situaţii critice şi să nu determine tratamentul din cele spuse de bolnav. Iar serviciile fără plată, pe care statul le garantează chiar în momentul de faţă, este unul din marile avantaje ale reformei, pe care pacienţii deja le-au simţit, afirmă medicii. –În prezent oamenii s-au convins că pot fi examinaţi, operaţi potrivit îndreptării de la medicul de familie sau de la specialişti, iar critica la adresa reformei dispare treptat. Astăzi oamenii au posibilitate să primească mai multe servicii gratis, precizează Dmytro Palamariuk, medic-şef al Centrului de asistenţă medico-sanitară primară din Vijniţa. Cu o oarecare îngrijorare şi scepticism urmăresc desfăşurarea reformei medicii din verigile a doua şi a treia. Schimbările care urmau să înceapă în veriga a doua, în luna aprilie, aşa şi au rămas în loc, deşi unele schimbări parţiale se fac văzute. – Serviciul Naţional al Sănătăţii din Ucraina a încheiat contracte cu 1.658 de instituţii sanitare specializate. Pacientul poate alege oricare din aceste instituţii pentru a primi servicii medicale gratis în cadrul programului de garanţii medicale. Care anume instituţii au semnat acorduri cu Serviciul Naţional al Sănătăţii din Ucraina se poate afla din publicitate, sau telefonând la centrul de contact al Serviciului Naţional al Sănătăţii din Ucraina, formând numărul 1677, a comunicat conducătorul Serviciului Naţional al Sănătăţii din Ucraina, Oksana Movcean. Au rămas şi servicii plătite, însă preţul lor este determinat clar şi tranzacţia se face prin casă, a mai adăugat Oksana Movcean.

Etapa a doua a reformei medicinii, care a început la 1 aprilie, prevedea schimbări în serviciile specialiştilor de profil, tratamentul staţionar şi în ajutorul paliativ, a durat doar o lună. Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, s-a adresat către Ministerul Ocrotirii Sănătăţii cu indicaţia să fie înlăturate erorile comise şi să nu se admită închiderea a circa 300 de spitale din întreaga Ucraină.

Ministrul de resort a reacţionat prompt la decizia de a schimba esenţial reforma medicinii, ţinând cont de realităţi.

La Hotin Spitalul raional central şi policlinica se află în acelaşi sediu şi în decursul ultimilor ani aici au fost create condiţii confortabile pentru pacienţi. Nu este vorba numai de reparaţii, procurarea utilajului nou. A fost înnoit staţionarul de zi, unde se pot trata mai mulţi pacienţi. La spital sunt deserviţi nu numai locuitorii din Comunitatea Teritorial Unită Hotin, ci şi din raioanele vecine ale regiunilor Hmelniţki şi Ternopil.

Actualii conducători ai instituţiilor sanitare trebuie să fie înzestraţi şi cu calităţi de manager, or banii trebuie folosiţi economicos.

–Trebuie să conştientizezi clar ce doreşti să procuri şi pentru ce. Se întâmplă că utilajul poate să stea ani la rând ambalat, fiindcă nu există specialistul care ar putea să-l folosească. Şi să-l vinzi nu poţi, fiindcă e învechit deja, spune directorul ad-interim al Spitalului raional Herţa, Eduard Kaluţki. Colaboratorii Serviciului Naţional al Sănătăţii din Ucraina explică: reforma a schimbat centrul atenţiei şi în prezent pacientul este figura-cheie în sistemul ocrotirii sănătăţii. Acolo unde va dori el să beneficieze de serviciile medico-sanitare, acolo vor fi direcţionaţi şi banii. –Principiul de acordare a subvenţiilor pentru instituţiile sanitare a fost până în prezent netransparent. Era imposibil să prevezi câţi bani primea fiecare spital şi în ce scopuri erau ei cheltuiţi. Acum au apărut reguli egale pentru toţi. Instituţia sanitară trebuie să aibă utilaje şi specialişti. Şi numai atunci Serviciul Naţional al Sănătăţii din Ucraina va semna cu ea acordul corespunzător. Iar volumul mijloacelor financiare, pe care instituţia îl va primi în baza acordului, va depinde de serviciile acordate pacienţilor, conchide conducătorul Serviciului Naţional al Sănătăţii din Ucraina, Oksana Movcean.

Oksana TANAŞCIK

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s