PASTORALA PASCALĂ A ÎNTÂISTĂTĂTORULUI BISERICII ORTODOXE UCRAINENE, PREAFERICITULUI MITROPOLIT AL KIEVULUI ȘI AL ÎNTREGII UCRAINE ONUFRIE ARHIPĂSTORILOR, PĂSTORILOR, CINULUI MONAHAL ȘI TUTUROR CREȘTINILOR BISERICII ORTODOXE UCRAINENE HRISTOS A ÎNVIAT!

Vă felicit cordial pe Voi toți: iubitori de Dumnezeu arhipăstori și păstori, evlavioși monahi și monahii, dragi frați și surori, – cu prilejul celei mai mari Sărbători a noastre creștine Preaslăvita Înviere a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


Învierea lui Hristos este un Paște veșnic, este Sărbătoarea sărbătorilor și Solemnitatea solemnităților. În­vierea lui Hristos este cu certitudine cea mai mare Sărbătoare creștină. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul zice, că Sărbătoarea Învierii lui Hristos „atât de mult depășește toate solemnitățile nu doar umane și terestre, ci și pe cele ale lui Hristos și care se săvârșesc pentru Hristos, cu cât soarele depășește stelele” (Sf. Ier. Grigorie Teologul, opere, vol. I, SkP, editura P.P. Stoika, 1912, p. 662). Învierea lui Hristos este triumful victoriei vieții asupra morții, este Sărbătoarea Vieții, și întrucât viața este darul cel mai prețios, cu care este înzestrat omul, atunci și Paștele lui Hristos este cea mai mare Sărbătoare, pentru că prin Preaslăvita Înviere Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, din nou ne-a dăruit viața veșnică pe care noi am fost pierdut-o.


Ce frumoasă și minunată e dragostea lui Dumnezeu față de om. Omul a păcătuit și a devenit incapabil să mai trăiască în Rai, atunci Iubirea Dumnezeiască S-a pogorât din cer pe pământ, la omul decăzut, își ia asupra Sa chipul omului și săvârșește ceea, ce noi, păcătoșii, ar fi trebuit să săvârșim. Dumnezeiasca Iubire ne curăță și ne împacă cu Dumnezeu, Ea se jertfește pentru noi.

Iubirea Dumnezeiască a nimicit pe cruce păcatele noastre; se pogoară cu omul în iad și îl zdrobește prin strălucirea Dumnezeieștii slave. Iubirea Dumnezeiască învie firea umană și-i întoarce Raiul cel pierdut. Cuviosul Teodor Studitul zice, că Învierea lui Hristos a adus bucurie la toată lumea, pentru că prin Învierea Sa „Hristos a deschis Raiul și l-a făcut accesibil. O, ce adânc nepătruns de gândire! O, ce înălțime nemăsurată! O, ce taină… ce întrece puterea minții” (Cuv. Teodor Studitul, opere, vol. II, Cuvânt de ziua mare și sfântă a Paștelui, Moscova, p. 379). Răutatea diavolească nu a putut să perceapă dragostea lui Dumnezeu față de omul decăzut; atunci când Hristos a Înviat, diavolul a înțeles, că el este înfrânt, dar era deja târziu, totul era săvârșit: iadul era zdrobit, puterea morții a fost luată, omului i s-a întors Raiul, iar el, ispititorul cel viclean, a fost legat cu legăturile întunecimii iadului (2 Petr. 2,4).
Această Victorie mare se numește Victoria vieții și în legătură cu această Victorie este de mirare faptul, că Victoria aceasta Dumnezeu i-a dăruit-o omului. Sfântul Nicolae al Serbiei zice, că „nici un învingător de pe pământ, împărat sau voievod nu-și dorește ca victoria sa să fie luată de la el și dată altuia; numai Hristos cel Înviat cu ambele mâini ne dă Victoria Sa fiecăruia dintre noi și nu se mânie, ci se bucură, atunci când Victoria Sa ne face învingători pe noi” (Sf. Ier. Nicolae al Serbiei, Omilii la Sf. Evanghelii, Moscova, editura NICA, 2018, vol. I, p. 186).
Cât de fericite erau sfintele Femei Mironosițe, când cele dintâi au primit vestea Învierii lui Hristos. După evenimentele tragice ale răstignirii pe cruce a Învățătorului lor Dumnezeiesc, după moartea și îngroparea Lui, Femeile Mironosițe dis-de-dimineață au venit la Mormântul Dătător de Viață. Ele erau disperate, iar inimile lor – pline de tristețe adâncă. De odată ele au simțit cutremur și au văzut un Înger, care a prăvălit piatra de la ușa Mormântului și s-a așezat pe ea. Văzând spaima sfintelor Femei, Îngerul le-a liniștit și le-a zis: „Nu vă temeți, știu că pe Iisus cel Răstignit Îl căutați. Nu este aici, – El a înviat! Mergeți degrabă și spuneți ucenicilor Lui, că El a înviat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo Îl veți vedea” (Mt. 28, 1-7).
Sfintele Femei Mironosițe au înțeles, că Învățătorul lor cel Dumnezeiesc este – Mesia, este – Dumnezeu, Care a venit pe pământ pentru mântuirea oamenilor și Care a înviat din morți. Mironosițele cu bucurie au vestit despre aceasta Apostolilor, iar mai apoi Apostolii au răspândit această veste la toată lumea. Propovăduirea Apostolilor despre Hristos cel Înviat a schimbat lumea. Acei oameni care L-au primit prin credință pe Hristos cel Înviat au început să-și făurească viața nu după cuvântul viciilor proprii, ci după cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce învie morții. În Hristos cel Înviat oamenii au dobândit Izvorul cel Dumnezeiesc de apă vie, care potolește setea cea spirituală și care curge în viață veșnică. În Hristos cel Înviat au aflat puterea Dumnezeiască, care îl schimbă pe om și din rău și desfigurat îl face frumos, puternic și nobil, util pentru sine însuși și pentru cei din jurul său.
În aceste sfinte zile Pascale noi în mod deosebit Îi mulțumim Domnului și Mântuitorului nostru pentru că, El pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din Cer, S-a întrupat, a pătimit și a înviat din morți; pentru că, Domnul ne-a dăruit cinstea să credem în El și să purtăm înaltul nume de creștin. Noi cu smerenie ne rugăm, ca Hristos cel Înviat să ne dea hotărâre și curaj pentru a ne făuri viața după sfintele Sale porunci și legi, care în esența lor sunt exprimate prin două porunci ale iubirii: iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele nostru, – pentru ca noi să fim creștini nu doar cu numele, ci și prin trăirea noastră.
Încă o dată vă felicit pe Voi toți, dragi frați și surori, cu acest deosebit prilej – Ziua Mare a Luminatei Învieri a lui Hristos. Vă doresc sănătate, pace, bucurie și mântuire. Fie ca Hristos Cel Înviat, Domnul și Mântuitorul nostru să vă păzească pe Voi toți și să vă umple de putere duhovnicească, pe care și-o dorește orice om, dar care este doar la Dumnezeu; putere, necesară pentru depășirea dificultăților, bolilor și spaimelor, de care astăzi e plină lumea și care se întâlnesc în calea pribegiei noastre pe pământ.
Pentru Sfânta Înviere să ne iertăm unul pe altul, așa precum ne-a iertat și Dumnezeu pe noi; să ne îmbrățișăm unul pe altul cu dragoste, așa cum ne-a îmbrățișat și Dumnezeu pe noi cântând cântarea de biruință Pascală: „Hristos a Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le” (Troparul Paștelui). Amin.

Adevărat Hristos a Înviat!
Smeritul † ONUFRIE, Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine
Paștele lui Hristos,
a. D. 2021, or. Kiev

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s