Biserica din veacuri – resfinţită

Târnauca… un sat de o rară frumuseţe din Ţinutul Herţa, aşezat într-o zonă de câmpie deluroasă, înconjurată de păduri fermecătoare, care a fost din cele mai vechi timpuri proprietatea celor mai nobile familii boiereşti din Moldova.


Într-un hrisov cu data de 17 martie 1479, Ştefan cel Mare dăruieşte satul Târnauca Mănăstirii Putna din Bucovina (1479-1785). Satul mai este consemnat o dată în hrisoavele lui Ştefan cel Mare la 15 martie 1490, când acesta întăreşte Mănăstirii Putna mai multe biserici din Ţinutul Cernăuţi, printre care se află şi „biserica din Târnauca cu popă”.


Istoria fiecărei localităţi este complicată, dar şi interesantă pentru noi. Vedem că proprietarul moşiei Târnauca la 1770 era familia Potlog, Constantin Potlog fiind acela care în 1773 ctitoreşte Biserica din lemn cu hramul Sfântul Nicolae. În anul 1785, familia Potlog deveni proprietară a întregii moşii Târnauca, după ce cumpărase şi ultimele părţi de moşie de la Mănăstirea Putna. În anul 1803, o întâlnim ca proprietară a moşiei pe Pităreasa Zoiţa Potlog, numită şi Sturza, care în 1811 ctitoreşte Biserica Sfântul Dimitrie din sat, pe locul altei biserici vechi. Biserica a fost construită din piatră şi cărămidă în formă de navă, la sfinţirea căreia în 1812 a participat însuşi Veniamin Costachi, Mitropolit al Moldovei.


Pităreasa Zoiţa dăruieşte Bisericii Sfântul Dimitrie o Evanghelie, în anul 1818.
Oamenii de bună credinţă au grijă din generaţie în generaţie să păstreze în stare bună lăcaşurile sfinte pentru închinare şi rugăciune. Ne amintim de anul 2016 (28 octombrie) când Mitropolitul Cernăuţilor şi Bucovinei ÎPS Meletie cu un sobor mare de preoţi au resfinţit Biserica cu hramul Sfântul Dimitrie din Târnauca după reînnoirea picturii din biserică, renovarea faţadei, schimbarea porţilor de la intrare.


În dimineaţa zilei de 9 septembrie a. c., enoriaşii din Târnauca în frunte cu preotul-paroh Protoiereul mitrofor Dimitrie Balan, susţinut de copii cu flori, pâine şi sare, au ieşit în întâmpinarea oaspeţilor doriţi, pentru a participa la Sfânta Liturghie de resfinţire a Pristolului (Masa din Sfântul Altar) nou făcut de gospodari.
Slujba de resfinţire a fost oficiată de către ÎPS Siluan, Episcop de Herţa, însoţit de Dumitru Pavel, protopop de Herţa, cu un sobor de preoţi.


Cuvântul de învăţătură l-a rostit Protoiereul mitrofor Vasile Molodeanov, cleric la Mănăstirea din Molodia, Hliboca, originar din Târnauca, unde a vorbit din toată inima despre credinţa strămoşească, istoria bisericii din localitate, care a trecut prin multe greutăţi de-a lungul veacurilor.


După tradiţie, ÎPS Siluan, împreună cu soborul de preoţi şi enoriaşii au înconjurat biserica cu podoabe, citindu-se fragmente din Sfânta Evanghelie, stropindu-se cu agheasmă biserica şi lumea prezentă la slujbă.


ÎPS Siluan, Episcop de Herţa, i-a mulţumit preotului-paroh Dimitrie Balan pentru invitaţie la Sfânta Liturghie, încredinţând poporul că va avea multă răsplată de la Dumnezeu pentru faptele şi credinţa lui. Apoi au fost menţionaţi cu Diplome de onoare cei mai activi enoriaşi din partea Mitropoliei Cernăuţiului, iar Ion Bivolaru şi Costel Ivaşcu – cu Ordinul „Sfântul Dimitrie de Rostov” şi Diplome de onoare din partea PF Onufrie, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ucrainene.


Preotul-paroh Dimitrie Balan, cu zâmbet pe faţă, a mulţumit tuturor celor prezenţi la Sfânta Liturghie, preoţi şi enoriaşi, tineri şi bătrâni, care poartă în suflet dragostea şi respectul faţă de adevăr – faţă de Biserică. Le-a dorit tuturor multă sănătate, fericire pământească şi cerească. Dumnezeu ne iubeşte! Să vorbim cu El prin fapte bune, milostenie, dragoste, rugăciune – cu inimă curată!


Pe toţi cei prezenţi la biserică, preotul-paroh i-a invitat la masa pregătită de consăteni cu ocazia acestei zile de mare importanţă creştină.

Începutul anului bisericesc este închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Este ziua sfinţită a naşterii ei din dumnezeieştii părinţi Ioachim şi Ana, cei care, prin rugăciunea lor, au dobândit dezlegarea de Sus de a fi părinţii Preacuratei Fecioare Maria.


O sărbătorim pe Maica Domnului la început de septembrie aşa cum o sărbătorim tot timpul prin rugăciunile pe care i le adresăm. Maica Domnului este Icoana Bisericii în rugăciune, în fiecare duminică auzim, la utrenie, cântarea „Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare decât Serafimii”. Creştinii din Ţinutul Herţa sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică pe stil nou, la 8 septembrie, în satele Mogoşeşti, Lucoviţa (rom.), Pilipăuţi (Satul Mare), Horbova (Satul Nou).


La Biserica Naşterea Maicii Domnului din Mogoşeşti, preotul-paroh, Protoiereul Constantin Apachiţa, a întâmpinat oaspeţii dis-de- dimineaţă cu mare bucurie.


Soborul de preoţi în timpul Sfintei Liturghii a fost condus de părintele protopop Pavel Dumitru. Am avut preoţi slujitori şi din România, enoriaşi din satele vecine.


Predica a fost rostită de părintele Lucian din Argeş, România, care a lămurit foarte frumos, că această sărbătoare ne aduce bucurie la toată lumea.


Preotul Cristofor de la Cernăuţi i-a felicitat pe toţi cei care la botez au primit numele Maria, Mariana, Maricica, Măriuţa sau Măriuca şi alte derivate – Marin, Marian. Tuturor le-a dorit sănătate, pace şi mântuire.


Preotul-paroh Constantin Apachiţa a mulţumit tuturor pentru participare la Sfânta Liturghie: preoţilor, enoriaşilor, celor care au împodobit Biserica şi curtea cu flori şi covoare.
Mare bucurie am avut cu toţii când în ajun de hramul Bisericii a fost terminată pictura din mozaic a Icoanei Naşterea Maicii Domnului pe Clopotniţa noastră, de către pictorii din Iaşi, România. Amintim că Clopotniţa din Mogoşeşti a fost construită de către M. Holban între anii 1848-1851, 1 septembrie.
Aducem mulţumire Preabunului Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru Binecuvântarea atât de mare, de care ne-a învrednicit să dobândim această bucurie pentru mântuire.

Text şi foto de Vasile LUNCAŞU
s. Mogoşeşti, Herţa

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s