PASTORALA PASCALĂ

PASTORALA PASCALĂ

A PREAFERICITULUI ONUFRIE,

MITROPOLITUL KIEVULUI ȘI AL ÎNTREGII UCRAINE,

ÎNTÂISTĂTĂTORUL BISERICII ORTODOXE UCRAINENE,

ARHIPĂSTORILOR, PĂSTORILOR, CINULUI MONAHAL ȘI TUTUROR CREȘTINILOR BISERICII ORTODOXE UCRAINENE

Hristos a Înviat!

Cu aceste, cuvinte eterne, vă felicit pe toți: iubitori de Dumnezeu arhipăstori și păstori, evlavioși monahi și monahii, dragi frați și surori, – cu cea mai mare sărbătoare creștină – Învierea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Anul acesta Domnul ne-a cercetat pe noi cu o încercare deosebită și tristețe. Puterile răului s-au intensificat asupra noastră. Însă noi nu cârtim și nici nu deznădăjduim, pentru că prin Învierea Sa Hristos Mântuitorul a învins răul.

Preaslăvită Învierea lui Hristos, este Sărbătoarea biruinței triumfătoare a binelui împotriva răului, a adevărului împotriva minciunii, a luminii împotriva întunericului. Învierea lui Hristos este Paștile veșnic, prin care Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, ne-a trecut pe noi din moarte la viață și din iad la Rai.

Dumnezeu, Creatorul și Făcătorul nostru Cel Atotputernic, l-a făcut pe om din țărână, a suflat în fața lui suflare de viață și l-a înfrumusețat cu Chipul Său cel Dumnezeiesc. Din păcate, omul singur s-a lipsit pe sine de această mare cinste, în clipa în care și-a întors spatele Iubirii Dumnezeiești. Omul de bună voie devine jertfă a morții. Moartea, pe care Dumnezeu a îngăduit-o omului căzut în păcat, nu a fost o răzbunare a lui Dumnezeu, ci dimpotrivă o nouă modalitate de a-și manifesta iubirea Sa Dumnezeiască față de omul decăzut: prin moarte Domnul oprește păcatul omenesc și nu permite ca răutatea să devină nemuritoare. Și atunci când pe Cruce Domnul nimicește păcatul omenesc, El i-a luat puterea morții. După Învierea lui Hristos moartea, veșnic domnitoare, a devenit un somn vremelnic, stare ce depinde în mod direct de starea morală a vieții noastre pământești.

Prin întrupare, pătimiri de bunăvoie și moarte pe Cruce Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne-a întors Raiul cel pierdut, iar prin Preaslăvită Învierea Sa Mântuitorul face Raiul accesibil oricărui om. Ușile Raiului de acum se deschid nu din interior, ci din exterior și fiecare om a primit cheia, cu care poate și trebuie să deschidă Raiul. Cheia, care deschide porțile Raiului celui sfânt este – pocăința. Prin pocăință tâlharul cel înțelept și-a deschis ușile Raiului și a auzit cuvintele lui Hristos Mântuitorul pline de bucurie: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Lc. 23,43).

Ce fericiți au fost acei oameni, care s-au învrednicit de înalta cinste să-L vadă pe Dumnezeu întrupat, să asculte sfintele Lui cuvinte și să vadă minunile Sale mărețe. Sfintele Femei Mironosițe au fost și mai fericite, atunci când au văzut Îngerul, ce ședea pe piatră, lângă Mormântul gol al Mântuitorului și care le-a zis: „Nu vă temeți, că știu, că pe Iisus Cel Răstignit Îl căutați. Nu este aici – a înviat!” (Мt. 28,5-6). Dar mai fericiți sunt cei, care nu L-au văzut pe Mântuitorul cu ochii trupești, dar au crezut în El, ca în Fiul lui Dumnezeu, ca în Mântuitorul lumii.

Vestea Învierii lui Hristos a adus mângâiere nu doar sfintelor Femei Mironosițe și Apostolilor, ea a devenit bucurie pentru toată lumea. Inimile omenești, care au primit prin credință adevărul Învierii lui Hristos, s-au umplut de o nouă putere harică, care le inspira oamenilor speranța luminoasă de a se întoarce în Rai și-i întărea pe oameni în lupta contra răutății, care exista în lume.

Mulți oameni atât de sincer au crezut în Hristos Cel Înviat, că s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu în întregime. Ei s-au curățit de păcate prin pocăință și s-au unit cu Creatorul lor, s-au smerit voinței puternicului Dumnezeu și singuri au devenit puternici, ei au devenit eroi spirituali. Sfânta Biserică îi numește pe asemenea oameni – Îngeri pământești.

Și astăzi în lume sunt Îngeri pământești, ostași spirituali puternici, care prin credința lor în Hristos Cel Înviat înving răul și datorită cărora Domnul ne miluiește pe noi toți, cei păcătoși. Astfel de sfinți nevoitori deseori se află alături de noi, dar nu ne interesăm de ei, de aceea nici nu-i vedem. Noi considerăm că, lumea trăiește datorită realizărilor noastre economice, politice, științifice sau de alt fel, dar într-adevăr lumea există datorită acelor drepți, care au primit în inimile lor pe Hristos Cel Înviat, Dumnezeul Cel Tare și Puternic, Care i-a făcut și pe ei tari și puternici. Așa oameni iubesc jertfelnic întreaga lume, ei se roagă pentru noi și pentru ei Domnul ne trimite nouă, nevrednicilor, milele și îndurările Sale.

Astăzi noi cu smerenie îi mulțumim Creatorului și Făcătorului nostru pentru că, cuvântul despre Hristos Cel Răstignit și Înviat  a ajuns și pe pământul nostru. Această veste bună și mântuitoare a adus-o pe pământul nostru Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat. Sfântul Apostol Andrei ne-a învățat să credem în Hristos Cel Înviat, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, ne-a învățat să trăim după sfintele porunci Dumnezeiești și cu o asemenea viață să mărturisim dragostea noastră față de Dumnezeu, Care așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (In. 3,16).

Fie ca fiecare dintre noi, dragi frați și surori, să se impună în mod rațional și să-și orânduiască viața sa după sfintele porunci ale lui Hristos Cel Înviat, Mântuitorul și Dumnezeul nostru. Cine trăiește după poruncile lui Dumnezeu acela nu doar pe sine se păzește de la pierzare, dar și lumea, care-l înconjoară. De aceea să ne străduim să trăim astfel, ca să fim ocrotitorii lumii, nu distrugătorii ei.

Încă o dată, dragi frați și surori, vă felicit pe toți cu Sărbătoarea Preaslăvitei Învieri a lui Hristos, cu biruința triumfătoare a vieții asupra morții. Vă doresc tuturor sănătate, pace, fericire și mântuire. Fie ca lumina vieții, ce a strălucit din Mormântul Dătător de Viață, să ne lumineze mintea și să ne dea putere să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unii pe alții, pentru ca astăzi, prăznuind Învierea lui Hristos, să ne închinăm cu smerenie Sfântului Domnului Iisus și împreună să cântăm cântarea de biruință a Sfintelor Paști: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le” (Troparul Învierii). Amin.

Adevărat Hristos a Înviat!

Smeritul  † ONUFRIE,  Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine

Paștile lui Hristos,

a. D. 2022, or. Kiev

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s